Alkali Metaller – 1A Grubu

Alkali Metaller – 1A Grubu

alkalimetaller

Alkali Metaller Özellikleri (Özet)

Vakti olmayan ve sınava çalışanlar için makalenin özetini maddeler halinde derledik.

  • Oksitleri bazik özellik gösterir.
  • Su ile tepkimeye girerek Hidrojen gazı çıkarırlar.
  • Isı ve elektriği iletirler.
  • Hidrojen hariç 1A Grubu elementlerine Alkali Metaller denir.
  • Hidrojen 1A Grubu elementidir fakat bir ametaldir.
  • 1A Grubu elementleri H, Li, Na, K, Rb,Cs,Fr elementleridir.
  • Elektronegatiflikleri azdır.
  • İyonlaşma enerjileri diğer elementlerden azdır.
  • Halojenlerle tepkimeye girerek tuz oluştururlar.

Elementlerin periyodik tablosunda 1A grubunu meydana getiren elementlerdir. Bunlar atom numarası artışına göre sırasıyla Lityum (Li) , Sodyum (Na), Potasyum (K), Rubidyum (Rb), Sezyum (Cs) ve periyodik tablonun en altında bulunan Fransiyum (Fr) elementleridir.

Alkalli metaller diğer elementlerden bilhassa oksijenle birleştiklerinde alkailileri yani bazları meydana getirdiklerinden alkali metal adını alırlar. Aynı zamanda bazları oluşturan metaller, metal oksitlerdir. Ametal oksitler ise asit olma eğilimindedirler.

Alkali Metaller – Kimya 1A GRUBU

Yer kabuğunun sırasıyla %2,6 ve %2,4`ünü meydana getiren sodyum ve potasyum, alkalı metallerin tabiatta en bol bulunan iki üyesidir. Diğer alkali metallerin yerkabuğundaki miktarları gittikçe atom numarasıyla doğru orantılı olarak azalır. Mesela tabii radyoaktif bir element olan fransiyum yer kabuğundaki toplam miktarının 25 gr civarında olduğu tespit edilmiştir.

Alkali metaller çok aktif olduklarından tabiatta serbest halde bulunmazlar. Bulundukları minerallerde +1 değerlikli iyonlar halindedirler. NaCl ve KCl gibi suda çözünebilen basit bileşikleri , alkali metallerin üretiminde hammadde kaynaklarıdır. Bu tuzların eriyiklerinin elektrolizinden metalik soydum ve potasyum elde edilir. Şimdi alkali metaller özellikleri hakkında bilgi verelim.

ALKALİ METALLERİN ÖZELLİKLERİ

Alkali metaller ısı ve elektrik iletkenliklerinin yüksekliği, kesilme yüzeylerinin gümüş beyazı parlaklığında olması, tel haline çekilebilme ve dövülebilme özellikleriyle genel metalik karakterleri taşırlar. Alkali metaller bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktırlar. Alkali metallerin birinci iyonlaşma enerjileri (bir atomdan bir elektron koparabilmek için gereken minimum enerji düzeyi) diğer elementlerinkinden küçüktür. Elektronegatiflikleri çok azdır. Kristal örgülerinin gevşek yapıda olmasından ileri gelir. Alkali metallerin kimyasal aktiflikleri çok yüksek olduğundan ametallerle kolayca bileşik verirler. Havadaki oksijen ve su buharıyla bile hızla tepkimeye girdiklerinden, gaz yağı ve petrol eteri gibi hidrokarbonların içinde saklanırlar. Su ile şiddetli tepkime vererek baz ve hidrojen gazı meydana getirirler. Özellikler hakkında ÖSYM sınavlarında sorular gelebilmektedir.

Hidrojen neden 1A grubu metali değil?

Hidrojen 1A grubunda bulunan bir ametaldir. İstisna bir durumdur. Değerlik elektronu 1 olduğu için 1A grubunda yer alır fakat bir metal değildir. Ametal grubunda yer alır. 1A grubunda yer alan tek ametal hidrojendir. Diğer elementler metallerdir ve özelleştirilmiş isimleri Alkali Metallerdir.

Günlük Hayat Kullanımı

Alkali metallerden olan lityum ısıtıldığında belli dalga boyunda, kendine has bir ışık yayar. Bu sebeple işaret fişeklerinde kullanılır. Bu sebeple bir miktar lityum nitrat tuzu katılırsa parlak kırmızı bir renk meydana gelir. Estetik olarak tercih edilebilmektedir. Ayrıca lityum iyon pilleri geleceğe yönelik çok parlak kullanım olanakları sunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

error: Üzgünüz sağ tık ve kopyalama işlevleri yasak. Bu fenbilimleri.web.tr`nin içeriklerini korumaya yönelik basit bir uygulamadır.